مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1121)

اعضای هیئت داوران نام ونام خانوادگی رتبه علمی محل امضا1) استاد راهنما: دکتر ربیعا اسکینی استاد ………………………2) استاد مشاور دکتر محمد سلطانی استادیار …………………..3) استاد داور: دکتر عباس کاظمی استادیار ………………………4) نماینده شورایتحصیلات تکمیلی دانشکده: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (1120)

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی 105 گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)108 گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (1119)

ادبیات تحقیق14بخش اول مبانی نظری تحقیق: سبک های رهبری15مقدمه152-1-1- پیشینه رهبری و اهمیت آن:162-1-2- تعاریف رهبری :172-1-3- ابعاد رهبری :182-1-3-1- بعد عقلایی یا شناختی رهبری182-1-3-2- بعد عاطفی رهبری:192 -1-3-3- بعد روحانی رهبری:192-1-3-4- بعد رفتاری رهبری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1118)

6. منع نقل احادیث227. مسئولیت مسلمان نماها23زمینه‌های گسترش اسرائیلیات231. ضعف فرهنگی عرب232. کنیه و دشمنی شدید یهود283. ایجاز و گزیده گویی قرآن284. قصه سرایان و همراهی دستگاه خلافت با آنان285. ممنوعیت نگارش حدیث296. مسامحه در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1117)

هـ. چسب و مواد فرار35ز. کاتابیس یا شاهدانه36ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده37 گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد.38 بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد.39 بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1115)

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری29 گفتار اول: دوران باستان29 گفتار دوم: قرون وسطی30 گفتار سوم: ادیان31 گفتار چهارم: مکاتب32 مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی33 گفتار اول: مبانی مسئولیت در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1113)

2-6-5-پاداش به مشارکت292-6-6-الگوسازی30 سایت منبع 2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور302-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم312-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس322-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری332-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی342-12-مبانی نظری تحقیق352-12-1-نظریه Read more…

By 92, ago